Friday, December 30, 2011

IMAN Akan masuk bila.....

    •  
    • ia berfikir akan kebesaran Allah    terutama pada bulan ramadan
    • bercakap akan kebesaran Allah  ,macam bercakap tentang ciptaan Allah
    • mengdengar Akan kebesaran Allah  ,macam dengar ceramah ,kuliah agama dan lain-lain

Monday, December 26, 2011

APAKAH ITU RECYCLE BIN


tempat sementara di mana folder-folder dan fail-fail yang telah dibuang disimpan. Selagi pembersihan di Recycle Bin belum dilakukan folder/ fail masih boleh diperolehi semula.
  
1.  Memperolehi Semula folder dan fail

Buka Tetingkap RECYCLE BIN
      Dwi klik di ikon RECYCLE BIN
      Pilih item yang dikehendaki semula
      Klik kanan di pemilihan yang perlu

Atau

      Klik di file pada Menu Bar
      Pilih Restore


2.  Membersih RECYCLE BIN

Pembersihan perlu dilakukan secara berkala agar ruang storan terkawal bagi BIN. Apabila dihapuskan maka folder/fail tidak akan diperolehi kembali. Anda boleh bersihkan dengan cara

      Klik kanan ikon RECYCLE BIN
      Pilih EMPTY RECYCLE BIN

Atau

Buka RECYCLE BIN
Pilih item yang hendak dibuang
Klik kanan dipilihan yang ditentukan
PilihDELETE

Sejarah Internet


       Rangkaian pusat yang membentuk Internet bermula pada tahun 1969 sebagai ARPANET,
yang dibangunkan oleh ARPA (United States Department of Defense Advanced Research 
Projects Agency). Beberapa penyelidikan awal yang disumbang oleh ARPANET termasu
kaedah rangkaian tanpa-pusat (decentralised network), teori queueing, dan kaedah
pertukaran paket (packet switching).
       Pada 01 Januari 1983, ARPANET menukar protokol rangkaian pusatnya, daripada
NCPkepada TCP/IP. Ini merupakan permulaan Internet yang kita kenali hari ini.
      Pada sekitar 1990-an, Internet telah berkembang dan merangkaikan kebanyakan
daripada rangkaian-rangkaian komputer yang sedia ada.

Saturday, December 24, 2011

TATACARA PENGGUNAAN INTERNET

Penggunaan Internet dengan cara yang tidak bertanggugjawab
adalah dianggap sebagai pelanggaran tatacara yang boleh
mengancam keselamatan, keutuhan dan kerahsiaan maklumat,
melemahkan sistem ICT dan pengurusan rekod elektronik,
mengganggu sistem rangkaian ICT dan merosakkkan imej
Perkhidmatan Awam.

 
a)Hak Akses Pengguna
  - Hak akses hendaklah dilihat sebagai satu kemudahan yang disediakan oleh agensi untuk
  membantu melicinkan pentadbiran atau memperbaiki perkhidmatan yang disediakan.

b)Memilih Laman
  - Laman yang dilayari hendaklah hanya berkaitan dengan bidang kerja dan terhad untuk
  tujuan yang dibenarkan oleh Ketua Jabatan.

c)Pengesahan Maklumat
  - Bahan yang diperolehi dari internet perlulah ditentukan ketepatan dan kesahihannye.
Sebagai amalan baik, rujukan sumber internet hendaklah juga dinyatakan.
  
d)Muat Naik Bahan
  - Bahan rasmi yang hendaklah dimuat naik ke internet hendaklah disemak dan mendapat
  pengesahan daripada Ketua Jabatan sebelum dimuat turun.

e)Muat Turun Bahan
  - Tindakan memuat turun hanya dibenarkan ke atas bahan yang sah seperti perisian yang
berdaftar dan di bawah hak cipta terpelihara. Sebarang bahan yang dimuat turun
dari internet hendaklah digunakan untuk tujuan yang dibenarkan oleh jabatan sahaja.

f)Perbincangan Awam
  - Hanya pegawai yang mendapat kebenaran sahaja boleh melibatkan diri dan menggunakan
kemudahan ini. Kandungan perbincangan awam seperti newsgroup dan bulletin board
mestilah mandapat pengesahan daripada Ketua Jabatan tertakluk kepada dasar dan tatacara
yang telah ditetapkan