Tuesday, March 22, 2011

PENGENALAN KEPADA KOMPUTER

  •  Komputer   adalah   sebuah   alat   elektronik   atau   mesin   automatik   yang digunakan untuk memproses data.
  •  Komputer    boleh    melakukan    kerja-kerja   untuk    membantu    manusia menyelesaikan masalah-masalah dalam memproses data:
  •  Menerima arahan (input) dan memasukkan data daripada pengguna.  •  Melaksanakan    arahan    (memproses)    input/data    yang    diterima berbentuk pengiraan, logik memanipulasi data secara automatic dan sebagainya.
  •  Menyimpan data/program dalam ingatan sekunder.
  •  Menghasilkan laporan atau sebarang keputusan daripada kerja-kerja pemprosesan.
  • Laporan boleh disimpan dan boleh dipanggil semula pada bila-bila masa.

No comments:

Post a Comment