Friday, December 31, 2010

DOA DARI AL-QURAN

Ya Tuhan kami, hanya kepada Engkaulah kami bertawakal dan hanya kepada Engkaulah kami bertaubat, dan hanya kepada Engkaulah kami kembali. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan kami (sasaran) fitnah bagi orang-orang kafir. Dan ampunilah kami ya Tuhan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. [Surah Al-Mumtahinah: 54-55]

Ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadaMU ya Tuhanku. [Surah Maryam: 4]

Tuhanku, berilah aku dari sisiMU seorang anak yang baik, Sesungguhnya Engkau Maha Mendengar doa. [Surah Ali-Imran: 38]

Ya Tuhanku, janganlah Engkau biarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah Waris yang paling baik. [Surah Al-Ambiya':89]

Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kelu dari lidahku, supaya mereka memahami perkataanku, dan anugerahkanlah daku untukku seorang pembantu dari keluargaku. [Surah Taha: 25-29]

(Ya Tuhanku) Sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah TUhan yang Maha Penyayang dan diantara semua penyayang. [Surah Al-Ambiya': 83]

Ya Tuhanku, masukkanlah aku dengan cara yang baik dan keluarkanlah aku dengan cara yang baik dan berikanlah daku dari isiMU kekuasaan yang menolong. [Surah Al-Isra': 83]

 Ya Tuhanku, aku berlindung kepadaMu daripada bisikan-bisikan syaitan, dan aku berlindung kepadaMU ya Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. [Surah AL-Mu'minun: 97-98]


No comments:

Post a Comment