Thursday, December 2, 2010

7 Golongan Hamba Yang Mula-Mula Beriman

Golongan Hamba Lelaki
  1. Bilal bin Rabah (bangsa Habsyi,hamba kpd Umayyah bin Khalaf)
  2. Abu Fakihah   (Hamba Safwan bin Umayyah )
  3. Ammar bin Yasir serta ayah,ibu Dan Saudaranya 
  
Golongan Hamba Wanita
  1. Zunairah (hamba Fir'un)
  2. Labihah ( hamba Umar bin al-khattab)
  3. Nahdiyah Dan Anak Perrmpuannya (hamba al-walid bin al-Mughirah)
  4. Ummu Unais Dan Anak perempuannya (hamba al-Aswad bin Abdul Yaghuth)

No comments:

Post a Comment