Monday, December 26, 2011

APAKAH ITU RECYCLE BIN


tempat sementara di mana folder-folder dan fail-fail yang telah dibuang disimpan. Selagi pembersihan di Recycle Bin belum dilakukan folder/ fail masih boleh diperolehi semula.
  
1.  Memperolehi Semula folder dan fail

Buka Tetingkap RECYCLE BIN
      Dwi klik di ikon RECYCLE BIN
      Pilih item yang dikehendaki semula
      Klik kanan di pemilihan yang perlu

Atau

      Klik di file pada Menu Bar
      Pilih Restore


2.  Membersih RECYCLE BIN

Pembersihan perlu dilakukan secara berkala agar ruang storan terkawal bagi BIN. Apabila dihapuskan maka folder/fail tidak akan diperolehi kembali. Anda boleh bersihkan dengan cara

      Klik kanan ikon RECYCLE BIN
      Pilih EMPTY RECYCLE BIN

Atau

Buka RECYCLE BIN
Pilih item yang hendak dibuang
Klik kanan dipilihan yang ditentukan
PilihDELETE

No comments:

Post a Comment