Saturday, March 17, 2012

Bapa Saudara Nabi belah Ayah

  1. Al-Haris
  2. Hamzah
  3. Abu Lahab
  4. Al-Abbas
  5. Zubair
  6. Harji
  7. Abu Talib
  8. Al-Muqawwin
  9. Dhirar
.

No comments:

Post a Comment