Saturday, March 17, 2012

Perkerjaan Nabi Muhammad

Nabi Muhammad pada mulanya berkerja sebagai pengembala kambing.
kemudian berniaga sehingga beliau berumur 40 tahun.

Selepas itu bertugas secara rasmi sebagai Nabi/Rasul.menyampai risalah  Allah

No comments:

Post a Comment