Monday, January 10, 2011

Tiga Macam Orang Mendapat Pahala Melalui Penglihatan

  1. orang yang ingin melihat ka'abah
  2. orang yang melihat Al-Quran walaupun ia tidak membaca
  3. orang yang melihat muka ibubapa  mereka dan jika ibubapa  mereka  sudah meninggal mereka melihat pusaraan ibubapa mereka

No comments:

Post a Comment